• Home
  • Kruineike - Haacht

Kruineike - Haacht

Het bedrijventerrein Kruineike in de Haachtse deelgemeente Wespelaar heeft een oppervlakte van 11,5 ha en is gelegen aan de Kruineikestraat. Het werd in de loop van 2007 door Interleuven aangelegd rekening houdend met de bijzondere eisen die worden gesteld aan moderne bedrijventerreinen, zoals duurzaamheid, zuinig ruimtegebruik en parkmanagement. Zo is er ook een gemeenschappelijk bufferbekken en een gemeenschappelijke parking op de site.

Deze zone is bestemd voor ambachtelijke bedrijven en bedrijven voor distributie.

Recent plaatsten de gemeente Haacht en Interleuven een informatiebord aan het bedrijventerrein Kruineike. Hiermee komen zij tegemoet aan de vraag van ondernemingen van het bedrijventerrein om bezoekers, leveranciers, … op een vlottere manier tot bij hun bedrijf te loodsen.

Het infobord bestaat uit 2 delen: bovenaan is er een overzichtsplan met aanduiding van de huisnummers, onderaan wordt bij elk huisnummer de naam van het bedrijf weergegeven. Ieder naambordje kan makkelijk vervangen worden, zo kan het bord snel aangepast worden bij wijzigingen.

Ook staat er nu een straatnaambordje ‘Kruineikestraat’ aan de inrit van het bedrijventerrein.

Hiermee is eventuele onduidelijkheid over de straatnaam weggewerkt. Bijkomend wordt een totem geplaatst aan de inrit van de zone: een duidelijk herkenningspunt.

Met deze initiatieven willen Interleuven en de gemeente de bereikbaarheid van de bedrijven verhogen.

Dit infobord werd gerealiseerd met de steun van het Agentschap Ondernemen.