• Home

Woonproject Bruul LovenjoelBierbeek, 3360

Interleuven is in samenwerking met de gemeente Bierbeek gestart met de ontwikkeling van de laatste fase van het nog vrij liggende woonuitbreidingsgebied Bruul in Lovenjoel. Tussen 1 april en 1 mei 2019 kunnen potentiële kopers een kandidatuur indienen voor de aankoop van een bouwgrond.

Het woonproject bestaat in totaal uit 26 bouwgronden en woningen (gerealiseerd en verkocht door Interleuven), 21 sociale woningen door Dijledal, 2 gemeentelijke kavels en 3 private kavels. De openbare ruimte van het project en de nutsleidingen zijn afgewerkt in augustus 2018. 

 Het project van Interleuven bestaat uit:

 • 5 middelgrote kavels voor open bebouwing
 • 2 bescheiden kavels voor open bebouwing 
 • 4 bescheiden kavels voor halfopen bebouwing 
 • 15 bescheiden woningen (deze worden later te koop aangeboden)

De verkoopprijs* van de gronden ligt tussen 96.862 euro en 129.900 euro. (*Verkoopprijs exclusief kosten eigen aan de koper, notariskosten registratie, kosten opmeting en afpaling perceel.)

De oppervlaktes van de kavels liggen tussen 281 m² en 491 m².

Bij de verkoop gaat de voorrang naar mensen die een band hebben met de gemeente Bierbeek.

Belangrijkste voorwaarden voor kandidaat-kopers

 • Voor de bepaling van de volgorde van toewijzing wordt gekeken naar:
  • of je minimaal 6 jaar in Bierbeek woont/woonde.
  • of je minimaal gemiddeld een halve werkweek in Bierbeek of in een buurgemeente werkt.
 • Je hebt ten hoogste nog 1 andere woning of bouwgrond in je bezit. Die moet je verkopen binnen een termijn van 1 jaar na het verlijden van de aankoopakte.
 • Voor een bescheiden kavel of woning, zijn er inkomensvoorwaarden. Interleuven kijkt na of je aan de voorwaarden voldoet.
 • Je bouwt binnen de 3 jaar na de aankoop een woning, volgens de bouwvoorschriften, waarin je zelf gaat wonen binnen de 5 jaar.

Verkoopsvoorwaarden

Verkavelingsvoorschriften

Kandidaat stellen?

Heb je interesse in 1 van de kavels? Personen die aan de voorwaarden voldoen, mogen zich kandidaat stellen voor een kavel. Richt je kandidatuur, vanaf 1 april 2019, per aangetekend schrijven aan Interleuven, Brouwersstraat 6, 3000 Leuven. De uiterste inschrijvingsdatum is 1 mei 2019. De poststempel op het aangetekend schrijven of het ontvangstbewijs zal als bewijs gelden.

Nog vragen? Contacteer Marc De Neef voor meer informatie.