• Home

Lewa - Zoutleeuw

Het bedrijventerrein Lewa in Zoutleeuw is gelegen aan de rand van het centrum van de stad en wordt ontsloten langsheen de Sint-Truidensesteenweg.

Om tegemoet te komen aan de bijkomende ruimtenood voor ambachtelijke bedrijven in Zoutleeuw zal een terrein, aansluitend op de Belgische fruitveiling, met een oppervlakte van ongeveer 2ha worden ontwikkeld. Deze nieuwe ontwikkeling vraagt bijzondere maatregelen voor wateropvang en infiltratie. Met de verschillende nutsmaatschappijen wordt gezocht naar een realistische oplossing.

Vanwege de beperkte oppervlakte wordt maximaal ingezet op optimaal ruimtegebruik waarbij het verplicht is om bedrijfsgebouwen gesloten en/of halfopen te bouwen. De publieke ruimte wordt functioneel ontwikkeld (voldoende rijwegbreedte en gemeenschappelijke parkings) met aandacht voor een landschappelijke inrichting die aansluit bij de twee verschillende groenbuffers die het terrein omsluiten. Bovendien wordt een verbinding gecreëerd tussen het bestaande bedrijventerrein Lewa, de uitbreidingszone en het achterliggend open landbouwgebied.

De groenbuffers krijgen een multifunctioneel karakter: het bergen en infiltreren van het hemelwater wordt gecombineerd met een landschappelijke aanleg waar werknemers, passanten en bezoekers even kunnen vertoeven. Met de aanplant van fruitbomen in deze groenzones wordt een duidelijke link gelegd met deze fruitstreek maar wordt ook ingespeeld op de ecologische behoefte aan bloesems voor insecten en bijen.