Gemeenten willen aantrekkelijker vestigingsklimaat in Zuidoost Hageland

Binnen de Taskforce Spitsregio Leuven werd een actieplan ‘versterkt streekbeleid’ opgemaakt. De lokale besturen willen - onder meer - werken aan een concurrentieel, aantrekkelijk vestigingsklimaat om bedrijven aan te trekken en te houden en in Zuidoost Hageland. Het initiatief komt voort uit een werkgroep met vertegenwoordigers van de gemeenten Hoegaarden, Tienen, Glabbeek, Kortenaken, Linter, Landen, Zoutleeuw, Geetbets en de partners Interleuven, VOKA, POM en de provincie Vlaams-Brabant.

Lees meer

GIS-opleidingen voor lokale besturen in het najaar 2017

Het Geografisch InformatieSysteem (GIS) wordt voor lokale besturen hoe langer hoe meer een onmisbaar werkinstrument. Om u op weg te zetten met het gebruik van geografische gegevens en GIS binnen uw organisatie, organiseert GIS Vlaams-Brabant in het najaar enkele opleidingen die volledig zijn afgestemd op lokale besturen.

Inschrijven

Lees meer

Vierde oproep: begeleiding bij herbestemming van parochiekerken

Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 augustus een aanvraag indienen voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek voor de volledige herbestemming of de nevenbestemming van een parochiekerk. Het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ begeleidt dit traject. De uiterste datum om een aanvraag in te dienen is 22 september 2017.

Lees meer

Gezamenlijke goedkeuring klimaatactieplannen van 18 gemeenten

Eind juli kregen 18 Vlaams-Brabantse gemeenten, waarvan 10 uit het arrondissement Leuven, een officiële goedkeuring van Europa voor hun klimaatactieplan. Dit brengt het totaal op 54 besturen uit onze provincie. In de klimaatplannen beschrijven de gemeenten de acties die ze zullen ondernemen om tegen 2020 de CO2-uitstoot op hun grondgebied met minstens 20% te verlagen.

Lees meer

Jaarverslag 2016 goedgekeurd

De Algemene Vergadering van Interleuven keurde op 14 juni 2017 het jaarverslag 2016 goed.

Het activiteitenverslag, het financieel jaarverslag en de jaarrekening kan u hier inkijken.

Meer artikelen...