Gezamenlijke goedkeuring klimaatactieplannen van 34 gemeenten

Begin november kregen 34 Vlaams-Brabantse gemeenten, waarvan 16 uit het arrondissement Leuven, een officiële goedkeuring van Europa voor hun klimaatactieplan. Leuven en Vilvoorde kregen eerder al hun goedkeuring, wat het totaal op 36 brengt. Dat is meer dan de helft van het aantal gemeenten dat in 2014 het Europese Burgemeestersconvenant ondertekende. In de klimaatplannen beschrijven de gemeenten de acties die ze zullen ondernemen om tegen 2020 de CO2-uitstoot op hun grondgebied met minstens 20% te verlagen. De goedkeuring voor de tweede groep gemeenten wordt rond de jaarwisseling verwacht.

Lees meer

Officiële lancering Interreg-project See2Do!

In Breda werd op 12 oktober het Europees See2Do! project officieel gelanceerd in aanwezigheid van een 50-tal genodigden. 17 partners uit Vlaanderen en Nederland bundelen hun krachten om over de landsgrenzen heen burgers en lokale besturen aan te zetten hun CO2-uitstoot te verminderen door energetische renovaties. Zowel particuliere woningen als publieke gebouwen worden aangepakt volgens het principe 'Doen door te Zien' (See to Do). Dit houdt in dat energieverlies en oplossingen hiervoor zichtbaar worden gemaakt, waardoor burgers via een begeleidingstraject worden aangezet om energie-efficiënte renovaties door te voeren.

Lees meer

Pendelaars Researchpark Haasrode sneller met fiets

De resultaten van het grote mobiliteitsonderzoek rond het Researchpark Haasrode, die gisteren werden voorgesteld, tonen aan dat de fiets en het openbaar vervoer een waardig en vaak sneller alternatief zijn voor de 10.000 werknemers van het bedrijventerrein. Momenteel komt bijna 90% met de wagen. Om werkgevers en werknemers te sensibiliseren en tot actie aan te sporen, wordt in 2017 een bedrijventerreinvereniging opgezet.

Lees meer

Grenzeloos ondernemen stimuleren - stappenplan en ruimtelijk datamodel

Ruimte in Vlaanderen is schaars. Heel wat gemeenten ondervinden een nijpend tekort aan oppervlakte waar (lokale) ondernemers terecht kunnen om zich te vestigen, te herlokaliseren of uit te breiden. Interleuven merkt dat in het arrondissement de zoektocht naar een geschikte locatie voor bedrijvigheid geen gemakkelijke opdracht is. Daarom kiezen sommige gemeenten ervoor om geen ‘eigen’ bedrijventerrein te ontwikkelen, hoewel ze toch meer ruimte willen voorzien voor lokale economische activiteiten. Met dit project en het boek ‘Grenzeloos Ondernemen Stimuleren – een handleiding voor intergemeentelijke bedrijventerreinen’ reikt Interleuven de gemeenten elementen aan die de realisatie op het terrein kunnen bewerkstelligen.

Lees meer

Fietssnelweg Leuven-Tienen: samenwerkingsovereenkomst voor realisatie

Samen met de gemeenten Bierbeek en Boutersem en stad Leuven ondertekende de provincie Vlaams-Brabant een samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van de fietssnelweg Leuven - Tienen (F24) voor de trajecten Haasrode - Korbeek-Lo en Lovenjoel - Vertrijk. De dienst gebouwen en infrastructuur van Interleuven treedt op als ontwerper.

Lees meer

Meer artikelen...