• WEbbanner vacatures

  • 20160906 See2do copy2

  • BannerBedrijfspercelen1130x225

Openbaar onderzoek onteigeningsplan voor realisatie intergemeentelijk trainingscentrum politie

Openbaar onderzoek betreffende het onteigeningsplan voor de realisatie van een intergemeentelijk trainingscentrum voor de politiediensten in Goetsenhoven, Tienen

De Raad van Bestuur van de intergemeentelijke dienstverlenende vereniging Interleuven brengt ter kennis der belanghebbenden dat een openbaar onderzoek zal worden gehouden vanaf dinsdag 10 oktober 2017 om 9 uur tot en met dinsdag 24 oktober 2017 om 16 uur betreffende het genoemd onteigeningsplan.

Het onteigeningsplan met bijhorende motivatienota ligt ter inzage: bij het secretariaat in het kantoorgebouw van Interleuven, Brouwersstraat 6 in 3000 Leuven, elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 14 uur tot 16 uur; bij de dienst ruimtelijke ordening in het stadhuis, Grote Markt 27 in 3300 Tienen, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur, op dinsdag en woensdag ook van 14 tot 16 uur en op dinsdag ook van 18 tot 20 uur.

Bezwaren tegen dit plan worden vanaf dinsdag 10 oktober 2017 om 9 uur schriftelijk ontvangen op het secretariaat in het kantoorgebouw van Interleuven of per post aangetekend verstuurd aan de Raad van Bestuur van Interleuven, p.a. Brouwersstraat 6 in 3000 Leuven. De uiterste datum voor het geldig indienen van bezwaren is dinsdag 24 oktober 2017 om 16 uur. Per aangetekend schrijven ingediende bezwaren waarvan de poststempel een latere datum hebben, zijn onontvankelijk.