• 20160906 See2do copy2

  • BannerBedrijfspercelen1130x225

  • Banner WEB metpelikaan 1130x228B

Intergemeentelijk trainingscentrum politie op voormalig militair domein Goetsenhoven

Anno 2017 is de nood aan goed opgeleid veiligheidspersoneel in het kader van het algemeen belang enorm groot. Daarom hebben de burgemeesters van Oost-Brabant beslist om gezamenlijk een intergemeentelijk trainingscentrum te bouwen dat voldoet aan alle wettelijke verplichtingen. Dit nieuwe complex komt op een deel van het voormalig militair domein van Goetsenhoven in Tienen. Op 2 oktober was er een infovergadering voor de omwonenden en andere geïnteresseerden.

Het Burgemeestersoverleg Oost-Brabant verzocht Interleuven in 2013 om de mogelijkheden te onderzoeken voor de oprichting van een nieuw trainingscentrum voor de politie, ter vervanging van de huidige schietstand die eind 2018 zal moeten sluiten, en die overigens slechts een deel van de momenteel verplichte trainingsmogelijkheden biedt.

Het concept omvat een multifunctioneel trainingscentrum, met niet alleen een schietstand maar ook met dojo-faciliteiten voor zelfverdedigings- en klemtechnieken en wapenstoktrainingen plus een moduleerbare tactische ruimte. Dit laat een efficiënte en doorgedreven training van het politiepersoneel toe.

Met de komst van dit nieuwe trainingscentrum krijgt een gedeelte van het verwaarloosde terrein van de voormalige militaire kazerne een nieuwe functie die mogelijk een impuls kan geven voor de revitalisering van de rest van de site. De site is goed bereikbaar via de E40 en ligt toch voldoende geïsoleerd zodat er geen geluidshinder voor de omgeving is.

Timing

Deze maand nog worden voor het trainingscomplex een stedenbouwkundige en een milieuvergunning aangevraagd. De bouwwerken starten in het voorjaar 2018. Vanaf 2019 zal het trainingscentrum operationeel zijn.

Politiezones uit het arrondissement Leuven

De bedoeling is dat alle politiezones uit het arrondissement Leuven zullen deelnemen aan dit gezamenlijk initiatief. Het trainingscentrum zal enkel worden gebruikt door politiemensen, privépersonen kunnen er niet terecht.

Beheer en uitbating

Het nieuwe gebouw zal worden beheerd door Interleuven. De uitbating van het gebouw en het terrein zal gebeuren door de politiezone Leuven. Het trainingscentrum zal worden gebruikt op weekdagen tussen 8 en 20u. De verschillende politiekorpsen worden aangemoedigd om te carpoolen om de mobiliteitsimpact zoveel mogelijk te beperken.

Infovergadering

Op maandag 2 oktober vond in OC De Koepel een infovergadering voor de omwonenden en andere geïnteresseerden plaats. Een 40-tal aanwezigen kregen er informatie over de voorgeschiedenis en het concept van het trainingscentrum. De aangestelde geluidsdeskundige van de KU Leuven gaf bovendien een toelichting over de uitgevoerde geluidsmetingen en de akoestische aanpassingen die hierdoor werden aangebracht aan het ontwerp.

Openbaar onderzoek

Openbaar onderzoek betreffende het onteigeningsplan voor de realisatie van een intergemeentelijk trainingscentrum voor de politiediensten in Goetsenhoven, Tienen vanaf 10 oktober tot en met 24 oktober 2017.