Jaarverslag 2016 goedgekeurd

De Algemene Vergadering van Interleuven keurde op 14 juni 2017 het jaarverslag 2016 goed.

Het activiteitenverslag, het financieel jaarverslag en de jaarrekening kan u hier inkijken.